Facebook Google Maps Youtube Google +

Građevinski kamen – Prirodni kamen

Građevinskim kamen-om se smatra svaki kamen koji se može koristiti u građevinarstvu. Kamen nastaje drobljenjem (sitnjenjem) stena. Do prirodnog nastanka kamena obično dolazi dejstvom erozije, usled uticaja: kiše, vetra, mraza, plime, oseke, zemljotresa, poplava i drugih meteoroloških pojava. Veštačkim putem se kamen dobija sečenjem stena testerama, sitnjenjem pomoću eksploziva, drobljenjem ili mlevenjem, cepanjem i na […]

Detaljnije

Mermer – Ukrasni kamen

Mermer ili mramor je metamorfna stena nastala ponovnom kristalizacijom krečnjaka i dolomita. Mermer je u građevinarstvu cenjen kao ukrasni kamen, a značajna je i njegova primena u vajarstvu. Najpoznatije i najveće nalazište kvalitetnog mermera je u Karari u Italiji. Iz njega su nastala najpoznatija vajarska dela renesanse iz ruke Mikelanđela. Najveće nalazište mermera u Srbiji […]

Ključna reč
Detaljnije

Granit

Granit je jedan od najtvrđih materijala, čvrst i otporan. Može se uglačati do visokog sjaja pa obrađeni komadi ovog kamena izgledaju jako lepo. Granit se danas često koristi kao podni kamen u javnim i  komercijalnim zgradama, a sve češće i u privatnim kućama – pored podova i stubova, od granita se izrađuju lepe i praktične […]

Ključna reč
Detaljnije

IZRADA SPOMENIKA - Izrada nadgrobnih spomenika i elemenata za uređenje porodičnih grobnica.
PRIRODNI KAMEN - Prodaja i ugradnja prirodnog kamena, granit i mermer.
KAMENOREZAC DESPOT - 30 godina tradicije i pouzdanosti. Najpovoljnije cene!